DE BOTÓNS

De Botóns (así se ye chamaba al acordeón diatónico en muitas zonas de Galicia) consta  dunha selección muy escoyida de repertorio galego adaptado a este instrumento. Un trabayo escrito con perspectiva de xénero, procurando que os textos foran inclusivos y cunha parte muy interesante de antropoloxía, unde añadimos fotos (casi todas inéditas) de acordeonistas antiguos de Galicia (mulleres e homes) así como unha parte bibliográfica con el orixen de cada música.  Pra  sua presentación preparamos un mini concerto con diatónico y violín, ademáis de algún tema cantado ou con instrumentos de corda.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

De Botóns (así se le llamaba al acordeón diatónico en muchas zonas de Galicia) consta de una selección muy escogida de repertorio gallego adaptado a este instrumento. Un trabajo escrito con perspectiva de género, procurando que los textos fueran inclusivos y con una parte muy interesante de antropología, donde añadimos fotos (casi todas inéditas) de acordeonistas antiguos de Galicia (mujeres y hombres) así como una parte bibliográfica con el origen de cada música. Para su presentación preparamos un mini concierto con diatónico y violín, además de algún tema cantado o con instrumentos de cuerda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay comentarios

Agregar comentario